Nhân Viên Sale Tín Dụng Nện Nhau Trong Giờ Làm Việc

0 views
Nhân Viên Sale Tín Dụng Nện Nhau Trong Giờ Làm Việc

Đôi nhân viên làm sale tín dụng nện nhau trong giờ làm, với cái cớ để ra ngoài là đi gặp khách hàng để chốt hồ sơ cùng với khách hàng của mình.

5/5 (1 Review)
Date: Tháng Hai 1, 2024